กระต่ายอีกซักที Kràtaài èek sák thee

Mee khwaam róo thaang phaasăh tham hâi khâo jai khrai khrai mâak khêun.

Having a knowledge of (other) language helps you to understand more. Do you agree?

1148897_567631579963377_890440063_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s