Eng, khon diao: How to use

น้องเมฆเป็นน้องชายคนเล็กของฟ้ากับฝน เป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว แต่เดินไปโรงเรียนได้เอง ปกติ ถ้าไม่ใช่ฟ้าก็ฝน ที่ต้องเป็นคนเดินไปส่งเมฆที่โรงเรียน แต่วันนี้พี่ๆ ทั้งสองคนไม่ว่าง น้องเมฆก็เลยต้องเดินไปโรงเรียนคนเดียว

Nórng Mêhk pen nórng chaai khon lék khŏrng Fáh kàb Fŏn. Pen dèk tua lék níd diao tàe dern pei rohng rian dâi eng. Pàkàtì thâa mâi châi Fáh kôr Fŏn thêe tôrng pen khon dern pai song Mêhk thêe rohng rian. Tàe wannée phêe phêe tháng sŏrng khon mâi wâhng, nórng Mêhk kôr loei tôrng dern pai rohng rian khon diao

Mehk is the youngest brother of Fah and Fon. He is really a tiny boy but he can walk to school by himself. Normally either Fah or Fon will have to walk Mehk to school. Today both of them are not free, hence Mehk has to walk to school alone.

 

eng is used to emphasize that the subject can do the action by himself/herself, and khon diao is used to focus on the point that the subject does the action alone.

 

ดูนี่สิ สวยมั้ย ผ้าพันคอ ฉันถักเองนะ

Doo nêe sì suăi mái, phâa phan khor, chăn thàk eng ná

Look at this, isn’t it pretty? This scarf, I have knitted it by myself.

 

เขาชอบดูหนังคนเดียวมากกว่าดูกับเพื่อนหลายคน

khăo chôrb doo năng khon diao mâak kwàa doo kàb pheûan laăi khon

He prefers watching movie alone to watching it with his friends.

 

Quiz:

What is the difference between kin khaâo eng (กินข้าวเอง) and kin khaâo khon diao (กินข้าวคนเดียว)?

Lesson 8 = Bòt thêe pàed = บทที่ ๘

Morng, hĕn, doo

They all sound the same, they are referring to what your eyes do. So what is the difference? Let me give an example:

Wannée chăn wâhng, mâi mee àrai tham, kôr loei pai nâng thêe ráhn kaafair ráhn pràjam. Nâng morng khon dern phàan pai, phàan mah. Jon kràthâng chăn hĕn khrai khon nèung, nâh tah thâa thaang khún mâak. Phor doo dee dee nân man jâo naai khŏrng chăn nêe nah

วันนี้ฉันว่าง ไม่มีอะไรทำ ก็เลยไปนั่งที่ร้านกาแฟร้านประจำ นั่งมองคนเดินผ่านไปผ่านมา จนกระทั่งฉันเห็นใครคนหนึ่ง หน้าตาท่าทางคุ้นมาก พอดูดีๆ นั่นมันเจ้านายของฉันนี่นา

Today I am free, I have nothing to do, so I go to sit at my usual coffee shop. I look around, scan those passerby’s, and then I notice/see someone who looks really familiar. When I look carefully, it is indeed my boss.

เก่ง First Class = pérdsàkáad = เปิ๊ดสะก๊าด ??

Just found this, I think this is the 2nd single from the first runner up from The Voice Thailand – singing competition which had ended last year.

Referring to one of the comments (Bloody Gee): pérdsàkáad (เปิ๊ดสะก๊าด) comes from an English word : First Class. But due to the fact that people in the past did not hear this term correctly, as well as the difficulty in pronouncing the word exactly the same way as the English speakers would do, we made slight (ok, more than just slight) changes to the word – made it into something easier for us to pronounce, which is pérdsàkáad. The meaning differs slightly too. First class could literally mean, well, first class, but also the best of class. pérdsàkáad means elegant, sophisticated, and it usually is used in terms of dressing style.

This is considered a slang which has long been around, but not that popular. I would guess, however, since this (awesome) guy has put it back into context, the term might be alive one more time.

Particles…… Slang…… ??!?!

What is a Thai particle?

It is a word without a meaning. We pepper it in our daily conversation to express our feeling towards a certain topic. As you might have known, Thais value the relationship/status between speaker and listener. This will actually determine the choice of words (and particles). Some of the particles express politeness. Some are situation-based. I figure that it would be slightly challenging for English speakers to grasp the idea of this. That’s why I would give some examples of how to use them — although I find that the best way to learn is to watch Thai movies or Thai TV series, and try to match physical and facial expression to that word.

What is a Thai slang?

It is a word or a phrase that carries its meaning within a specific group of people, and it can be either short-lived or long-lived, depending on the popularity of the word. Of course, this is not considered a formal language. It is just good to know what Thai people are talking about when you happen to be among them.

Every now and then I will introduce one or two words of such. They will be categorized under “Extra Extra”. 🙂

Restaurant = Ráhn ahhăan = ร้านอาหาร

After living abroad for more than 10 years, there is one thing that I have noticed in Thai restaurants in Thailand: After entering, a waiter or a waitress would present you with a menu (usually quite thick, some even resemble high school textbooks – joking). Then they would just stand around the table, waiting for you to order. Most of the time I would politely tell them to go away and I would call them once I am ready to order – it is perfectly ok to do that!

Khŏr doo “menu” kòrn ná khá

ขอดูเมนูก่อนนะคะ

Can I look at the menu (before ordering), please?

 

Páeb neung ná khráb

แป๊บนึงนะครับ

Just a moment.

 

Or you can be very direct:

 

Mâi tôrng raw ná khá, laéw (chăn) jà rîak khâ

ไม่ต้องรอนะคะ แล้ว(ฉัน)จะเรียกค่ะ

(You) don’t have to wait, I’ll call you later.

 

The key here is “ná khá” as well as your tone of voice. After all, they say you shouldn’t offend the people who bring you food.

 

After you are done with you meal, here is how to call for a bill:

 

Kèb ngern nòi khâ

เก็บเงินหน่อยค่ะ

Khíd ngern nòi khâ

คิดเงินหน่อยค่ะ

“check” bin nòi khráb

เช็คบิลหน่อยครับ

 

In addition, here are some other Thai food for you to try, if opportunity arises. Thai food does not only consist of tôm yam (ต้มยำ), sôm tam (ส้มตำ), phàd thai (ผัดไทย). Be adventurous!

แกงส้ม

แกงส้มผักรวม // kaeng sôm phàk ruam

ยำวุ้นเส้น

ยำวุ้นเส้นทะเล // yam wún sên tháleh

ไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพรา // khài yiâo máh phàd kàphrao

Enjoy your meal! 🙂