Eng, khon diao: How to use

น้องเมฆเป็นน้องชายคนเล็กของฟ้ากับฝน เป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว แต่เดินไปโรงเรียนได้เอง ปกติ ถ้าไม่ใช่ฟ้าก็ฝน ที่ต้องเป็นคนเดินไปส่งเมฆที่โรงเรียน แต่วันนี้พี่ๆ ทั้งสองคนไม่ว่าง น้องเมฆก็เลยต้องเดินไปโรงเรียนคนเดียว

Nórng Mêhk pen nórng chaai khon lék khŏrng Fáh kàb Fŏn. Pen dèk tua lék níd diao tàe dern pei rohng rian dâi eng. Pàkàtì thâa mâi châi Fáh kôr Fŏn thêe tôrng pen khon dern pai song Mêhk thêe rohng rian. Tàe wannée phêe phêe tháng sŏrng khon mâi wâhng, nórng Mêhk kôr loei tôrng dern pai rohng rian khon diao

Mehk is the youngest brother of Fah and Fon. He is really a tiny boy but he can walk to school by himself. Normally either Fah or Fon will have to walk Mehk to school. Today both of them are not free, hence Mehk has to walk to school alone.

 

eng is used to emphasize that the subject can do the action by himself/herself, and khon diao is used to focus on the point that the subject does the action alone.

 

ดูนี่สิ สวยมั้ย ผ้าพันคอ ฉันถักเองนะ

Doo nêe sì suăi mái, phâa phan khor, chăn thàk eng ná

Look at this, isn’t it pretty? This scarf, I have knitted it by myself.

 

เขาชอบดูหนังคนเดียวมากกว่าดูกับเพื่อนหลายคน

khăo chôrb doo năng khon diao mâak kwàa doo kàb pheûan laăi khon

He prefers watching movie alone to watching it with his friends.

 

Quiz:

What is the difference between kin khaâo eng (กินข้าวเอง) and kin khaâo khon diao (กินข้าวคนเดียว)?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s