Thai New Year Song

New year is coming real soon. Time flies, doesn’t it?

I am going to teach you how to sing a Thai new year song in this entry. Just a background, the music has been composed by our beloved King Bhumibol more than 60 years ago.

Music: His Majesty the King. King Bhumibol Adulyadej.
Lyric: Her Highness Princess God. Royal Chakkapan Pensiri.

สวัสดีวันปีใหม่พา

ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์

ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม

ต่างสุขสมนิยมยินดี

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า

ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี

ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์

ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่

ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปีจงมีสุขใจ

ตลอดไปนับแต่บัดนี้

ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์

สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

And here is a ‘karaoke’ version for those of you who find it’s challenging to pronounce certain words. Remember Thai takes great pride in composing lyrics using very beautifully crafted words. 😉

Sàwàtdee wan pee mài phaa

Hâi bandaa rao thâan rêun rom

Rêrk yaam dee prehm pree chêun chom

Tàang sùk sŏm níyom yindee

Khâa wing worn khŏr phorn jàhk fáh

Hâi bandaa puang thâan sùk sěe

Pròhd pràthaan phorn doh-i praanee

Hâi chaao Thai lúan mee chôhk chai

Hâi bandaa puang thâan sùk săn

Thúk wan thúk kheun chêun chom hâi sŏm rěuthai

Hâi rûng reuang nai wan pee mài

Phŏrng chaao Thai jong sàwàtdee

Tàlòrd pee jong mee sùk jai

Tàlòrd pai náb tàe bàd née

Hâi sîn thúk sùk kàsěhm prehm pree

Sàwàtdee wan pee mài thern

Rough meaning can be found here.

Surprise your Thai friends and practise singing Thai New Year song today!

Christmas vs New Year

Do you know that 31 December is a public holiday in Thailand?

And also, we don’t exactly celebrate Christmas for an obvious reason – majority (>85%) of us are buddhists and Christmas has nothing to do with us. However, being commercialized it slowly becomes, coupled with it being close to the year end, we take it as a cause for celebration. The meaning? No. The fun? Yes.

I am not here to write another history on Christmas, I am just here to say that the Thai don’t exchange Christmas presents. In fact, we do exchange New Year presents. I remember that when I was in secondary school, some years we had a gift exchange, or a lucky draw. It’s always fun to guess what is inside the box:

1521228_631239830244429_1856091756_n

(Credit photo: https://www.facebook.com/tudtorcadcad)

On top of that, some schools could be holding a Sports Day (วันกีฬาสี) – the day that most people were looking forward to. Sports, parades, stand decoration, and of course, cheerleaders. I was not very active then, so I couldn’t participate in any sports. I wasn’t very art-inclined, so I couldn’t help with the decoration of stand. I wasn’t pretty, so of course I didn’t think about being a cheerleader. Only in my final year, secondary 6, some people saw something in me – a face with a potential to make people part with their money = business manager (Singapore’s university equivalent). Frankly speaking, I don’t remember doing much for sports day. I did some fund raising for my batch’s yearbook, though.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACheerleaders

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drum Majors (or Majorettes? — a new term coined by me)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Very pretty 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Also pretty!

(Credit photos: http://www.dek-d.com/board/view/1518803/)

Ok I seem to digress – a lot – let’s get back to the new year topic!

Here is for you to practise:

สวัสดีปีใหม่

Sàwàtdee pee mài

Hello New Year!

I’ll be back with the Thai new year song for you! Stay tuned!

Don’t = ห้าม/อย่า/ไม่ = Hâam/yàa/mâi

Hâam: The action is strongly prohibited.

Hâam nam nám láe khànŏm jàhk phaai nôrk khâo mah rábpràthaan phaai nai rohng phâabpháyon

ห้ามนำน้ำและขนมจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในโรงภาพยนตร์

Drinks and snacks from the outside are not allowed in the cinema.

(Alternative would be “mâi ànúyâat hâi” + action that is prohibited.)

 

Yàa: The action is prohibited, or recommended not to proceed. Sometimes, when used with “ná” at the end of the sentence, it gives a feeling that the speaker is “begging”.

Yàa òrk pai lêhn torn née, dàed yang ráwn yòo, yen nòi khôi òrk

อย่าออกไปเล่นตอนนี้ แดดยังร้อนอยู่ เย็นหน่อยค่อยออก

Don’t go outside and play at this moment, it is still hot, later in the day maybe better.

Yàa phêrng pai ná, yòo kàb chăn kòrn

อย่าเพิ่งไปนะ อยู่กับฉันก่อน

Don’t go just yet, stay with me for now.

 

Mâi: General form of negative sentence, the “softest” form of “prohibiting”.

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, don’t make noise when I am explaining (something to you).

 

Please note that it is possible to exert more authority by adding “tôrng” in front of “mâi”. Here is what you get:

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ต้องไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, you must not make noise when I am explaining (something to you).

 

Question:

Do you think this sentence is valid: Hâam mâi hâi thíng khàyà thêe nêe

Long Live The King //and my dad too.

Some time back, a student asked me:

What does Thai King do? Why do so many Thais respect him?

(You know who you are 😉 In fact this also forms a basis for my explanation during Introduction to Thai Culture to a company 2 months ago. — Thank you for asking!)

What does Thai King do? Ok, I should say, what do Thai Kings do, in order to gather so much respect from us. I am not sure if I use the correct terms, but here is my explanation — in a layman’s term:

Several hundreds years ago, Thai Kings lead the army during war time. Commander-in-chief, they fought along with other soldiers. On the horse, on the elephant, or even on foot. Those were the days when colonization by military force was common. The impact was obvious – Kings protected us from the enemy.

There were also peaceful times. Thai alphabets were created, temples were constructed, arts (painting, sculpture, architecture) were developed. This was also to enrich Thais in terms of cultures. Time passed by and many countries surrounding Thailand (Siam – in the olden days) were being colonized by the Western. As Thai Kings, some measures were being encouraged (maybe enforced?) to ensure that Siam stayed independent; for example, princes were sent overseas for further study (probably also to act as an unofficial ambassador) and this can be considered as a way to forge a relationship between Thai and the Western. Or something along the line of “if we cannot get rid of them, we might as well welcome them”. We got them to stay, them included Portuguese, French, English, Japanese, and Chinese. While most of them were trading, some chose to work for Royal Palace and even received noble ranks.

Personally, one of the numerous things that our past kings had done is really worth round and round and round applause is King Rama V’s successful demolishment of slavery in Thailand. Can you believe that it took him more than 30 years to achieve this, without much bloodshed, unlike the western world.

Nowadays, such method of colonization is much less employed. Nevertheless, Kings still lead the army of Thai to fight wars. Wars against poverty, illness, natural disasters. In fact, the current Thai King believes in Sufficient Economics. You can check the term out here

Kings

In conclusion, I told her that things that our kings have been doing are not to be realized in such a short time span. Maybe in a case of war, the result is obvious. But certain kind of war, for example, war against poverty, the result cannot be seen overnight, in a few weeks, a few months, or even a few years. It takes longer than that to appreciate what they are doing. Nevertheless, some people prefer an easy way out, a quick answer for everything, that’s where politicians come in. //Oops I shall stop my remarks here. 😉

This song is dedicated to our current king, HM King Bhumibol.

This song is dedicated to all our dads.

(More can be viewed from here)

Question:

Can you name the kings from the picture above?

What’s wrong with you? = àrai khŏrng ther = อะไรของเธอ

It’s been a long while since I last posted! Today’s new slang/colloquial term is:

อะไรของเธอ

Àrai khŏrng ther

What’s (wrong) with you?

Example of how to use:

อะไรของเธอ อยากไปห้องน้ำก็ไปสิ มาชวนคนอื่นทำไม

àrai khŏrng ther, yàhk pai hôrng nám kôr pai sì, mah chuan khon èun tham mai

What’s wrong with you? If you want to go to the washroom, just go, why would you ask along other people?

(Disclaimer: Habit of Thai girls includes = not being able to go to the washroom on their own. Sometimes I am guilty of that too, depending on the time and location.)

พูดอะไรของเธอคนเดียว

Phôod àrai khŏrng ther khon diao

What’s wrong with you speaking on your own?

As usual, here is the question for today:

What does this mean:

อะไรเนี่ยะ

àrai nîa