Don’t = ห้าม/อย่า/ไม่ = Hâam/yàa/mâi

Hâam: The action is strongly prohibited.

Hâam nam nám láe khànŏm jàhk phaai nôrk khâo mah rábpràthaan phaai nai rohng phâabpháyon

ห้ามนำน้ำและขนมจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในโรงภาพยนตร์

Drinks and snacks from the outside are not allowed in the cinema.

(Alternative would be “mâi ànúyâat hâi” + action that is prohibited.)

 

Yàa: The action is prohibited, or recommended not to proceed. Sometimes, when used with “ná” at the end of the sentence, it gives a feeling that the speaker is “begging”.

Yàa òrk pai lêhn torn née, dàed yang ráwn yòo, yen nòi khôi òrk

อย่าออกไปเล่นตอนนี้ แดดยังร้อนอยู่ เย็นหน่อยค่อยออก

Don’t go outside and play at this moment, it is still hot, later in the day maybe better.

Yàa phêrng pai ná, yòo kàb chăn kòrn

อย่าเพิ่งไปนะ อยู่กับฉันก่อน

Don’t go just yet, stay with me for now.

 

Mâi: General form of negative sentence, the “softest” form of “prohibiting”.

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, don’t make noise when I am explaining (something to you).

 

Please note that it is possible to exert more authority by adding “tôrng” in front of “mâi”. Here is what you get:

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ต้องไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, you must not make noise when I am explaining (something to you).

 

Question:

Do you think this sentence is valid: Hâam mâi hâi thíng khàyà thêe nêe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s