Thai New Year Song

New year is coming real soon. Time flies, doesn’t it?

I am going to teach you how to sing a Thai new year song in this entry. Just a background, the music has been composed by our beloved King Bhumibol more than 60 years ago.

Music: His Majesty the King. King Bhumibol Adulyadej.
Lyric: Her Highness Princess God. Royal Chakkapan Pensiri.

สวัสดีวันปีใหม่พา

ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์

ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม

ต่างสุขสมนิยมยินดี

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า

ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี

ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์

ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่

ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปีจงมีสุขใจ

ตลอดไปนับแต่บัดนี้

ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์

สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

And here is a ‘karaoke’ version for those of you who find it’s challenging to pronounce certain words. Remember Thai takes great pride in composing lyrics using very beautifully crafted words. 😉

Sàwàtdee wan pee mài phaa

Hâi bandaa rao thâan rêun rom

Rêrk yaam dee prehm pree chêun chom

Tàang sùk sŏm níyom yindee

Khâa wing worn khŏr phorn jàhk fáh

Hâi bandaa puang thâan sùk sěe

Pròhd pràthaan phorn doh-i praanee

Hâi chaao Thai lúan mee chôhk chai

Hâi bandaa puang thâan sùk săn

Thúk wan thúk kheun chêun chom hâi sŏm rěuthai

Hâi rûng reuang nai wan pee mài

Phŏrng chaao Thai jong sàwàtdee

Tàlòrd pee jong mee sùk jai

Tàlòrd pai náb tàe bàd née

Hâi sîn thúk sùk kàsěhm prehm pree

Sàwàtdee wan pee mài thern

Rough meaning can be found here.

Surprise your Thai friends and practise singing Thai New Year song today!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s