What do we do on New Year Day?

King Bhumibol has been issuing a Royal New Year card since 1987. Here is the card for this year, 2014:

bc0o5qkcuaaybgp

In addition, here is more details on what we do on New Year day. 🙂

ทำบุญขึ้นปีใหม่

ประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย แต่เดิมคือ วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเปลี่ยนให้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก

ในวันปีใหม่นี้ เด็กๆ จะชวนกันไปทำบุญตักบาตรตอนเช้า ทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง มีการนำของขวัญ และ บัตรอวยพร มอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อรับพรจากผู้ใหญ่ให้มีความสุขสมหวังในปีใหม่

Tham bun khêun pee mài

Pràphehnee khêun pee mài khŏrng Thai, tàe derm kheu wan khêun 1 khâm deuan 5 pen wan khêun pee mài. Tòr mah nai pee phor sŏr 2483 nai sàmăi jorm phon Por Phíboonsŏngkhraam pen nahyók rátthàmontree dâi pràkàad plìan hâi wan thee 1 Mákàraakhom pen wan khêun pee mài thaen, pheûa hâi sòrd khlórng kàb pràthêt tàang tàang thûa lôhk.

Nai wan pee mài née dèk dèk jà chuan kan pai tham boon tàk bàat torn chaáo, tham khwaam sà-aad bâhn reuan khŏrng ton eng. Mee kaan nam khŏrng kwăn láe bàt uai phorn môrb hâi phôo yài thee khaorób náb thĕu pheûa ráb phorn jàhk phôo yài hâi mee khwaam sùk sŏm wăng nai pee mài

Make merits on New Year Day

Thai traditional New Year Day fell previously on the full moon day of the fifth month. In 1940, Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, then Prime Minister, has announced the first day of January to be the New Year Day. This is in accordance to other countries in the world.

On this day, we go to temple, to offer alms to monks. After that we clean our house. We would also offer new year presents and cards to our elderlies. In turn, they offer us blessings – happiness, and whatever wishes we may have to come true.

อ้างอิง: หนังสือภาพชุด วัฒนธรรมไทย ตอน ประเพณีไทย เล่ม ๓ (เรื่องและภาพ โดย จักรกฤษณ์ นิลทะสิน)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s