Words with ใ- (2) ใหม่//mài

**Simplified version**

***This is targeted at basic user of Thai language.***

In general, it means “new”:

ปีใหม่//pee mài : new year

เสื้อใหม่//seua mài : new top

บ้านใหม่//baan mài : new house

แก้วใหม่//kaew mài : new glass

There is a distinctive difference when you include the noun’s classifier in front of ใหม่//mài. In this case, it doesn’t only means ‘new’ but also ‘another’ one.

เสื้อตัวใหม่//seûa tua mài : another shirt

เสื้อใหม่// seûa mài : new shirt; a shirt that is new

พี่สาวของฉันซื้อเสื้อผ้าเป็นประจำ ถ้าพี่เบื่อเสื้อพวกนี้พี่ก็จะยกให้ฉัน = ฉันได้เสื้อตัวใหม่จากพี่ = ใหม่ของฉัน เก่าของพี่

Phêe saăo khŏrng chăn séu seûa phâa pen pràjam; thâa phêe beùa seûa phuâk née, phêe kôr jà yók hâi chăn = Chăn dâi seûa tua mài jàhk phêe = Mài khŏrng chăn, kào khŏrng phêe

My elder sister buys clothes regularly. If she is sick of these clothes, she would give them to me. = I get ‘new’ clothes from her. = New for me but old for her.

บ้านหลังใหม่//bâhn lǎng mài : another house

บ้านใหม่//bâhn mài : new house; a house that is new

บ้านที่พ่อกับแม่ของฉันอยู่มีอายุมากแล้ว ฉันก็เลยอยากซื้อบ้านหลังใหม่ให้พวกท่าน

Bâhn thêe phôr kàb mâe khŏrng chăn yòo mee ahyú mâak láew; chăn kôr loei yàhk séu bâhn lăng mài hâi phûak thâan

The house in which my parents live is very old, therefore I want to buy another house for them.

แก้วใบใหม่//kâew bai mài : another glass

แก้วใหม่//kâew mài : new glass; a glass that is new

ยกเว้น

แฟนคนใหม่//faen khon mài : another girlfriend/boyfriend

แฟนใหม่//faen mài : new girlfriend/boyfriend

The opposite is always true:

เสื้อตัวเก่า//seûa tua kào : previous shirt

เสื้อเก่า//seûa kào : old shirt (torn, tattered; a shirt that is old)

บ้านหลังเก่า//bâhn lăng kào : previous house

บ้านเก่า//bâhn kào : old house (a house that is old)

แก้วใบเก่า//kâew bai kào : previous glass

แก้วเก่า//kâew kào : old glass (a glass that is old)

Now, if we combine ใหม่//mài with the action, what will we have?

Action + mài = Do the action again

เขียนใหม่//Khǐan mài

Write again

เขียนแบบนี้ไม่สวยเลย เขียนใหม่ค่ะ

Khǐan bàeb née mâi suǎi loei, khǐan mài khâ

Writing like this is not beautiful/neat at all, write it again please.

พูดใหม่//phôod mài

Speak again

ฉันอธิบายให้เธอฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอ งั้นพูดใหม่นะ

Chǎn àthíbaai hâi ther fang láew mâi khâo jai rěr, ngán phôod mài ná

I already explained it to you but you don’t understand? In that case, I’ll say it again.

In order to request for someone to repeat the action, you can use:

ทำใหม่//Tham mài

Do it again

เอาใหม่//Ao mài

(I) want (you) to do it again

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s