เปลี่ยน สลับ แลก// to change, to swap, to exchange??

All these mean ‘to change (something into something else)’ but how exactly are we supposed to use them?


เปลี่ยน//plìan : to alter/change/exchange/switch/transition/convert

พี่สาวซื้อเสื้อให้ฉัน แต่ขนาดใหญ่เกินไป ฉันต้องเอาไปเปลี่ยนที่ร้าน

Phêe saǎo séu seûa hâi chǎn tàe khànàad yài kern pai, chǎn tôrng ao pai plìan thêe ráhn.

(My) elder sister bought me a blouse, but it was too big, and I had to bring it to the shop to exchange.

เปลี่ยนเสื้อผ้า//plìan seûa phâa

Change of clothes

เปลี่ยนใจ//plìan jai

Change of mind

เปลี่ยนไป//plìan pai

This is used as an intransitive verb, to indicate a state of change (from before).

เขาเปลี่ยนไป

Khǎo plìan pai

He has changed.

Or you can simple use:

เขาไม่เหมือนเดิม

Khǎo mâi meǔan dern

He is not like what he used to be (before, previously).


สลับ//sàlàb : to alternate

กระเป๋าของเพื่อนเหมือนกับกระเป๋าของฉัน ถ้าวางไว้ด้วยกัน เวลาหยิบต้องระวังไม่หยิบสลับกัน

Kràpǎo khŏrng pheûan meǔan kàb kràpǎo khŏrng chǎn; thâa waang wái duûi kan, wehlah yìb tôrng ráwang mâi yìb sàlàb kan

My friend’s bag is the same as mine; if they are put together, we have to be careful not to take the other one.

เขามีกางเกงยีนส์สองตัว ใส่สลับกันทุกวัน

Khǎo mee kaang kehng yeen sŏrng tua, sài sàlàb kan thúk wan

He has two pairs of jeans and he takes turn wearing each one everyday.

ไฟฟ้ากระแสสลับ//fai fáh kràsǎe sàlàb

Alternating (electrical) current

สลับกัน//sàlàb kan + Action

To take turns + doing the action


แลก//lâek : to exchange/swap

อาทิตย์หน้าฉันจะไปเที่ยวญี่ปุ่น วันนี้ฉันก็เลยต้องไปแลกเงิน

Ahthíd nâh chăn jà pai thîao yêepùn, wannée chǎn kôr loei tôrng pai lâek ngern

Next week I’m going to Japan for holiday, so I have to go to the money changer today.

แลกของขวัญวันปีใหม่//lâek khŏrng khwǎn wan pee mài

New year gift exchange

*Cultural point: in Thailand, we typically do gift exchange for New Year, not for Christmas. I remember when I was young, we would do it like a lucky draw (or จับฉลาก//jàb chàlàak) but there are some precautions, as seen in this video:

Words with ใ- (6) ใฝ่//fài

The use is pretty literary. Here are some examples:

เขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็ก

Khǎo dài fǎn yàhk pen nák ráwng tâng tàe dèk

He has dreamed of being a singer since young.

พวกเราใฝ่หาความสุขนอกกาย จนแทบลืมว่าความสุขแท้จริงแล้วอยู่ใกล้แค่เอื้อม

Phûak rao dài hǎa khwaam sùk nôrk kaai jon thâeb leum wâh khwaam sùk tháe jing láew yòo klâi khâe eûam

We seek for happiness elsewhere while nearly forget that real happiness is within reach.

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด//mâi fàk fài faài dai

Not to side any party

มักใหญ่ใฝ่สูง//mák yài fài sŏong

Overly ambitious (literal translation: want big dream high)

reaching-for-star-768x1024

(Credit picture: http://www.lifeaftercollege.org/blog/2014/04/14/from-overly-ambitious-to-moving-up/)

Words with ใ- (5) ใช้//chái

chái + noun

This simply means ‘to use’ the noun (to do something). For example,

ฉันใช้ปากกาเขียนหนังสือ

Chǎn chái pàakkah khǐan nǎngsĕu

I use a pen to write (in a book, a notebook, on a paper, etc.)

คนไทยใช้ช้อนกินข้าว

Khon Thai chái chórn kin khaâo

Thai people use a spoon to eat (rice, meal, etc.)

It can also mean ‘to consume’.

การเรียนภาษาต้องใช้เวลา

Kaan rian phaasǎh tôrng chái wehlah

It takes time to learn a language. (Direct translation: Learning language consumes time.)

น้องสาวใช้เงินเก่ง ก็เลยถูกคุณแม่บ่นเกือบทุกวัน

Nórng saăo chái ngern kèng kôr loei thòok khun mâe bòn keùab thúk wan

(My) younger sister is a spendthrift, therefore mother nags (at her) nearly everyday. (Direct translation: My younger sister consumes money well = She is good at spending money.)

In some other cases, it means ‘to return, to repay, to reimburse’.

ขอยืมสองพันได้มั้ย สิ้นเดือนผมจะใช้คืน

Khŏr yeum sŏrng phan dâi mái; sîn deuan phŏm jà chái kheun

Can I borrow 2000 Baht from you? I will return you at the end of the month.

Please note the possible variations:

ผมจะใช้คุณ//phŏm jà chái khun

ผมจะใช้คืนคุณ//phŏm jà chái kheun khun

ผมจะใช้ให้//phŏm jà chái hâi

ผมจะใช้ให้คุณ//phŏm jà chái hâi khun

ผมจะคืนคุณ//phŏm jà kheun khun

ผมจะคืนให้คุณ//phŏm jà kheun hâi khun

Let’s look at other usages of ใช้//chái

chái (+ hâi) + someone + action

This means to make someone do something.

แม่ใช้(ให้)น้องสาวไปซื้อของ

Mâe chái (hâi) nórng saǎo pai séu khŏrng

Mom makes (my) younger sister to go to buy things.

พี่ชายใช้(ให้)เพื่อนทำรายงาน ส่วนตัวเองนั่งเล่นเกม

Phêe chaai chái (hâi) pheûan tham raai ngaan, sùan tua eng nâng lên games

(My) older brother makes (his) friend(s) do a report, as for himself, he plays games.

In the case of these above two sentences, it is also possible to use hâi instead of chái. The difference is that when chái is used, it gives a feeling of the person who “chái” the other person actually “make use of” the other person. Not a fancy meaning, I know.

Let’s look at other expressions with ใช้//chái

หลอกใช้//lòrk chái

Lòrk someone means to make someone misunderstand, to deceive someone or to con someone,

เขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้ เขาแค่หลอกใช้เธอเพราะอยากเข้าใกล้น้องสาวของเธอมากกว่า

Khăo mâi dâi rák phôo yǐng khon née; khăo khâe lòrk chái ther phrór yàhk khâo klâi nórng saǎo khŏrng ther mâak kwàa

He doesn’t love this woman. He uses her because he wants to get closer to her younger sister. (He deceives her into believing that he loves her, when in reality he doesn’t.)

คนใช้//khon chái

This phrase can be seen in two ways. Firstly, คน//khon means a person and ใช้//chái means to use, so it would altogether mean a person uses (something). On the other hand, this phrase can means a domestic helper, though in a condescending way. A better word for คนใช้//khon chái in this meaning is แม่บ้าน//mâe bâhn (mother of home) or พี่เลี้ยง//phêe líang (babysitter).

ของใช้//khŏrng chái

Things to use, as opposed to ของกิน//khŏrng kin which means things to eat.

ของใช้แล้ว//khŏrng chái láew

Things that have already been used

ใช้ไม่ได้//chái mâi dâi

Cannot be used, useless, lousy

Question: What does this sentence mean?

แชมพูของพี่ ถ้าจะใช้ก็ได้นะ แต่ถ้าใช้หมดแล้ว อย่าลืมซื้อมาใช้ด้วย

Shampoo khŏrng phêe thâa jà chái kôr dâi ná, tàe thâa chái mòd láew yàh leum séu mah chái duâi