เปลี่ยน สลับ แลก// to change, to swap, to exchange??

All these mean ‘to change (something into something else)’ but how exactly are we supposed to use them?


เปลี่ยน//plìan : to alter/change/exchange/switch/transition/convert

พี่สาวซื้อเสื้อให้ฉัน แต่ขนาดใหญ่เกินไป ฉันต้องเอาไปเปลี่ยนที่ร้าน

Phêe saǎo séu seûa hâi chǎn tàe khànàad yài kern pai, chǎn tôrng ao pai plìan thêe ráhn.

(My) elder sister bought me a blouse, but it was too big, and I had to bring it to the shop to exchange.

เปลี่ยนเสื้อผ้า//plìan seûa phâa

Change of clothes

เปลี่ยนใจ//plìan jai

Change of mind

เปลี่ยนไป//plìan pai

This is used as an intransitive verb, to indicate a state of change (from before).

เขาเปลี่ยนไป

Khǎo plìan pai

He has changed.

Or you can simple use:

เขาไม่เหมือนเดิม

Khǎo mâi meǔan dern

He is not like what he used to be (before, previously).


สลับ//sàlàb : to alternate

กระเป๋าของเพื่อนเหมือนกับกระเป๋าของฉัน ถ้าวางไว้ด้วยกัน เวลาหยิบต้องระวังไม่หยิบสลับกัน

Kràpǎo khŏrng pheûan meǔan kàb kràpǎo khŏrng chǎn; thâa waang wái duûi kan, wehlah yìb tôrng ráwang mâi yìb sàlàb kan

My friend’s bag is the same as mine; if they are put together, we have to be careful not to take the other one.

เขามีกางเกงยีนส์สองตัว ใส่สลับกันทุกวัน

Khǎo mee kaang kehng yeen sŏrng tua, sài sàlàb kan thúk wan

He has two pairs of jeans and he takes turn wearing each one everyday.

ไฟฟ้ากระแสสลับ//fai fáh kràsǎe sàlàb

Alternating (electrical) current

สลับกัน//sàlàb kan + Action

To take turns + doing the action


แลก//lâek : to exchange/swap

อาทิตย์หน้าฉันจะไปเที่ยวญี่ปุ่น วันนี้ฉันก็เลยต้องไปแลกเงิน

Ahthíd nâh chăn jà pai thîao yêepùn, wannée chǎn kôr loei tôrng pai lâek ngern

Next week I’m going to Japan for holiday, so I have to go to the money changer today.

แลกของขวัญวันปีใหม่//lâek khŏrng khwǎn wan pee mài

New year gift exchange

*Cultural point: in Thailand, we typically do gift exchange for New Year, not for Christmas. I remember when I was young, we would do it like a lucky draw (or จับฉลาก//jàb chàlàak) but there are some precautions, as seen in this video:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s