Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิด

A couple of students have asked me about it and I have no idea what they were talking about. So I did some research and found this. In fact, one student showed me a clip of this song being sung by his friends. Towards the end, there was a nice transition into a standard birthday song, Happy Birthday to you. And actually, today is my cat’s birthday, or rather the day we first met.

So, Sundae, happy birthday to you, may you live long, have a lot of fish, a lot of snuggles, and a lot of love. ^_^

ให้โชคดีสุขีวันเกิด
Hâi chôhk dee sù khĕe wan kèrd
May you have a good luck and a happy birthday.

สิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจ
Sìng pràsèrt dai wăng tâng jai
Whichever precious things that you have wished for,

ให้สุขสมดังฝันใฝ่
Hâi sùk sŏm dang făn fài
May you be blessed with them.

จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืน
Jìt jàem săi thúk wan thúk kheun
May you be joyful every day and every night.

ให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์
Hâi râm ruai ngern thorng yót sàk
May you be wealthy and mighty

ให้คนรักมากมีดาษดื่น
Hâi khon rák mâak mee dàad dèun
May you have many admirers.

ทำสิ่งใดจงลุล่วงราบรื่น
Tham sìng dai jong lú lûang râab rêun
May your plans be smooth sailing.

อายุยืนปลอดโรคปลอดภัย
Aa yú yeun plòrd rôhk plòrd phai
May you live long and stay healthy.

Ultraman in the kitchen!

IMG_4751

ซาว//saao means the action of using a hand or two to swirl and rinse uncooked rice before cooking. I usually do this at least twice before putting it into a rice cooker.

Now, did you get it? Ultrasound = Ultra(man)saao = อุลตร้า(แมน)ซาว

Father’s Day :: วันพ่อ วันของพ่อ

I remembered writing an entry on father not long ago. And here I am again. I feel like one full year has just zoomed by me. They said that if you felt that way, most likely it’s because you were enjoying yourself. I think it’s true. I love what I am doing. 🙂

Anyway, as usual, this is a special entry for Father’s Day, December 5. Let’s learn some interesting vocabulary:

พ่อ//phôr

01_176

Credit pic: here

พ่อตา//phôr taa = father-in-law

พ่อตาคือพ่อของภรรยา

phôr taa kheu phôr khŏrng phanráyaa

Meet-the-Fockers-2004

(I almost forgot the story plot. *o*)

Credit pic: here

 

พ่อม่าย//phôr maâi = widow

พ่อม่ายคือผู้ชายที่ภรรยาเสียชีวิตหรือเลิกกับภรรยา

phôr maâi kheu phôo chaai thêe phanráyaa sĭa cheewít rĕu lêrk kàb phanráyaa

widower

Credit pic: here

พ่อสื่อ//phôr sèu = (male) matchmaker

คุณลุงเป็นพ่อสื่อให้เขากับภรรยา

khun lung pen phôr sèu hâi khăo kàb phanráyaa

how_to_play-matchmaker_for_

Credit pic: here

พ่อครัว//phôr khrua = (male) chef

พ่อครัวทำอาหารทุกวัน

phôr khrua tham ahhăan thúk wan

ratatouille-production-stills-ratatouille-1847049-1902-2560

Credit pic: here

พ่อค้า//phôr kháa = (male) seller

พ่อค้าขายของที่ตลาด

phôr kháa khaăi khŏrng thêe tàlàad

Olive_Seller_in_Market_-_Tangier_-_Morocco

Credit pic: here

พ่อมด//phôr mód = wizard

แฮรี่ พอตเตอร์เป็นพ่อมด

Harry Potter pen phôr mód

Harry-Potter-Characters-442x240

Credit pic: here

Fog, mist, smoke, haze… :(

I think it has been 4 weeks since I last mentioned about the situation of air quality in Singapore. Apparently things are still not improved. A Belgian student residing here told me that it looked like his hometown in February, where there would be fog everywhere and that made him crave for hot soups, hot stews, yummy. I don’t blame him – sometimes when I’m in my room (with air con set to 24 deg C – I’m cold easily!), I also feel like I need to bundle myself up before leaving my home.

10_9

Credit pic: here

Just to realize that all I need is:

n95mask_myp_1200x781

Credit pic: here

And the atmosphere also makes me think of the song by Bird Thongchai McIntyre: หมอกหรือควัน//mòrk rěu khwan. Here is the song:

And here is the lyrics:

หมอกจางๆและควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้

Mòrk jaang jaang láe khwan, khlaái kan jon baang thee mâi àht róo

Fog and smoke are so similar that it is hard to distinguish.

อยากจะถามดู ว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควัน

Yàhk jà thăam doo wâh ther pen yàhng mòrk rěu khwan

So I’d just like to ask if you are like fog or smoke.

 

หมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็น

Mòrk jà ngód ngaam láe tham hâi yeûak yen

Fog is beautiful and is chilling.

แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า

Săen jà yen sàbaai meûa yaam chaáo

It does give a cooling morning.

ถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางจะเบา

Thâa pen khwan fai, theŭng jà baang bao

In case of smoke, no matter how thin it is,

หากเข้านัยน์ตาเรา ก็คงจะทำให้เสียน้ำตา

Hàak khâo nai taa rao, kôr khong jà tham hâi sĭa nám taa

Once it gets into our eyes, it probably makes you tear.

 

เธอเป็นอย่างไงฉันอยากรู้

Ther pen yang ngai chăn yàhk róo

I wonder which one you are.

เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจ

Phrór chăn doo ther mâi òrk, yang khong mâi khâo jai

As I cannot tell, I do not understand.

บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว

Baang thee ther pen chên mòrk khaăo

Sometimes you are just like cool mist

และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน

Láe baang khraao ther pen meŭan khwan

And sometimes you are like smoke

ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ

Chăn nán chák mâi mân jai

I’m starting to be unsure

เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ

Phrór thâ chăn tôrng sìang kàb khwan fai

If I have to risk being with smoke.

จะเตรียมตัวและเตรียมใจ

Jà triam tua láe triam jai

Then I will have to prepare myself.

ถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

Thórn tua phrór wâh klua jà sĭa nám taa

Prepare myself to be away from you – I wish not to waste my tears.

(If you notice, I think Bird was doing a sign language while singing! Can anyone confirm this?)

 

Let’s go shopping today!

ตลาด//tàlàad is one of the first few words that I teach my students. It means a market, any kind of market. Here I will show you different types of ‘market’.

ตลาดนัด//tàlàad nád

ขายของตลาดนัด-7-อันดับยอดนิยม-12

Credit pic: here

นัด//nád means to make an appointment

This is where the sellers ‘make an appointment’ to come and set up their stalls together, much like a bazaar.

ตลาดสด//tàlàad sòd

64474

Credit pic: here

สด//sòd means fresh

Here, you can find fresh vegetable and fruit, butcher’s, fishmonger and the likes.

ตลาดโต้รุ่ง//tàlàad tôh rûng

 gp50740e4bdc284

Credit pic: here

โต้//tôh means to fight

รุ่ง//rûng means early morning/dawn

Literal translation gives – a market that fights the dawn, and this means the market that opens until wee hours of the morning

ตลาดน้ำ//tàlàad nám

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก1

Credit pic: here

น้ำ//nám means water

Water markets, or better known as floating markets, are usually included in a Bangkok packaged tour.

ตลาดขายของเก่า//tàlàad khaăi khŏrng kào

2555-04-08_001_023

Credit pic: here

ขาย//khaăi means to sell

ของ//khŏrng means an item

เก่า//kào means old (for things)

As the name suggested, things sold here can be secondhand, or simply retro items that are hard to find.

ตลาดหุ้น//tàlàad hûn

แฟนพันธุ์แท้-13.10.20

Credit pic: here

หุ้น//hûn means stocks/shares.

This is probably the easiest, a stock market.

ตลาดมืด//tàlàad mêud

Jewelry and carvings are displayed during a press conference where Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr., announced the guilty pleas of two ivory dealers and their businesses for selling and offering for sale illegal elephant ivory with a retail value of more than $2 million on Thursday, July 12, 2012 in New York. (AP Photo/Bebeto Matthews)

Credit pic:

มืด//mêud means dark

Since it’s dark, figuratively, the authority is not supposed to see (or know) what they are selling. It could be legitimate items sold at exorbitant prices, or illegal items, of course.

How to memorize Thai months?

It has always been almost impossible for Thai learners to try to remember Thai months. But hey, we Thai also have to remember them in English so we are sort of in the same situation. Let’s take a look:

เดือน//deuan

Abbreviation
January มกราคม//mákàraakhom ..
February กุมภาพันธ์//kumphaaphan ..
March มีนาคม//meenaakhom มี..
April เมษายน//mehsăayon เม..
May พฤษภาคม//phréutsàphaakhom ..
June มิถุนายน//míthùnaayon มิ..
July กรกฎาคม//kàrákàdaakhom ..
August สิงหาคม//sǐnghăakhom ..
September กันยายน//kanyaayon ..
October ตุลาคม//tùlaakhom ..
November พฤศจิกายน//phréutsàjìkaayon ..
December ธันวาคม//thanwaakhom ..

If your eyes are sharp, even without me underlining the suffix, you should be able to notice that each month ends with “khom”, “yon”, and “phan”. But why so? Hint: This is the reason we know the number of days in a month right after we finish saying the name.

Now, let me try to relate to what you should be familiar (or not?) – Zodiac in Western context:

ราศี//raasěe

Western Thai
Capricorn Dec 22 – Jan 20 มังกร//mangkorn 14 .. – 13 ..
Aquarius Jan 21 – Feb 18 กุมภ์//kum 14 .. – 13 มี..
Pisces Feb 19 – Mar 20 มีน//meen 14 มี.. – 14 เม..
Aries Mar 21 – Apr 20 เมษ//mêht 15 เม.. – 14 ..
Taurus Apr 21 – May 20 พฤษภ//phréut sòp 15 .. – 14 มิ..
Gemini May 21 – Jun 21 เมถุน//meh thǔn 15 มิ.. – 16 ..
Cancer Jun 22 – Jul 22 กรกฎ//kor rá kòt 17 .. – 16 ..
Leo Jul 23 – Aug 23 สิงห์//sǐng 17 .. – 15 ..
Virgo Aug 24 – Sep 23 กันย์//kan 16 .. – 16 ..
Libra Sep 24 – Oct 23 ตุลย์//tun 17 .. – 15 ..
Scorpio Oct 24 – Nov 22 พิจิก//phí jìk 16 .. – 14 ..
Sagittarius Nov 23 – Dec 21 ธนู//thá noo 15 .. – 13 ..

(Thai zodiac calendar follows Sidereal zodiac and the western one follows Tropical zodiac.)

Still not able to get it? Ok, here, let me add some images:

Symbol-Zodiac_CuteCartoon-English

Credit image: here

145621-attachment

Credit image: here

Apparently, the only difference is how Western perceives Capricorn and Thai มังกร//mangkorn. The explanation is probably simple: we transform the word from มกร//mákorn to มังกร//mangkorn (easier pronunciation?) to refer to a dragon or 龍 (龙) in Chinese. Or some said they looked alike, think 2 horns?

In any case, the easiest one to learn should be August, no?

singha

Beer Sing (not Singha beer), anyone?

Credit image: here

That day of the year is coming back. I <3 Mom.

I’m so sorry I have missed the update yesterday. In Singapore, August 7 was declared a public holiday to celebrate 50 years of Independence from Malaysia. Then yesterday, August 10, was a holiday in lieu as August 9 (National Day) fell on Sunday. Sounds like a pretty good long weekend, doesn’t it?

I worked through the weekend, though.

Anyway, I have discovered this clip some time back. I actually posted it on my facebook page but here it is again. However for this, I have added a list of vocabulary that I think it is good to know.

ปิ่นโต//pìn toh : lunch box

ครัว//khrua : kitchen

ทหาร//tháhăan : soldier

สมัคร//sàmàk : to apply/to sign up

ท้อง//thórng : pregnant

ฝึกงาน//fèuk ngaan : internship

ต่างจังหวัด//tàang jangwàt : different/another province

โดยส่วนตัว//doh-i sùan tua : personally

เข้มแข็ง//khêm khăeng : (mentally) strong

เป็นห่วง//pen hùang : concerned

อันตราย//antàraai : dangerous

จดหมาย//jòd maăi : letter

สุขภาพ//sùkkhàphâab : health

แม่บ้าน//mâe bâan : housewife

แกงจืด//kaeng jèud : (clear) soup

หมูกรอบ//mŏo kràwb : roasted three-layer pork

เกลี้ยง//klîang : all gone (spoken)

ผัดผัก//phàd phàk : stir-fry vegetable

ชม//chom : to praise

ไก่ตุ๋น//kài tǔn : chicken stew

ไข่เจียว//khài jiao : omelette

แน่นอน//nâe norn : definitely

อดทน//òd thon : patient, tolerant

คิดถึง//khíd thĕung : to miss (someone/something)

ประโยชน์//prà yòht : advantage/benefit/usefulness

อาหารคือหลักฐานของความรัก

ahhăan kheu làk thăan khŏrng khwaam rák

Cooking is a proof of love.