Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิด

A couple of students have asked me about it and I have no idea what they were talking about. So I did some research and found this. In fact, one student showed me a clip of this song being sung by his friends. Towards the end, there was a nice transition into a standard birthday song, Happy Birthday to you. And actually, today is my cat’s birthday, or rather the day we first met.

So, Sundae, happy birthday to you, may you live long, have a lot of fish, a lot of snuggles, and a lot of love. ^_^

ให้โชคดีสุขีวันเกิด
Hâi chôhk dee sù khĕe wan kèrd
May you have a good luck and a happy birthday.

สิ่งประเสริฐใดหวังตั้งใจ
Sìng pràsèrt dai wăng tâng jai
Whichever precious things that you have wished for,

ให้สุขสมดังฝันใฝ่
Hâi sùk sŏm dang făn fài
May you be blessed with them.

จิตแจ่มใสทุกวันทุกคืน
Jìt jàem săi thúk wan thúk kheun
May you be joyful every day and every night.

ให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์
Hâi râm ruai ngern thorng yót sàk
May you be wealthy and mighty

ให้คนรักมากมีดาษดื่น
Hâi khon rák mâak mee dàad dèun
May you have many admirers.

ทำสิ่งใดจงลุล่วงราบรื่น
Tham sìng dai jong lú lûang râab rêun
May your plans be smooth sailing.

อายุยืนปลอดโรคปลอดภัย
Aa yú yeun plòrd rôhk plòrd phai
May you live long and stay healthy.

Fog, mist, smoke, haze… :(

I think it has been 4 weeks since I last mentioned about the situation of air quality in Singapore. Apparently things are still not improved. A Belgian student residing here told me that it looked like his hometown in February, where there would be fog everywhere and that made him crave for hot soups, hot stews, yummy. I don’t blame him – sometimes when I’m in my room (with air con set to 24 deg C – I’m cold easily!), I also feel like I need to bundle myself up before leaving my home.

10_9

Credit pic: here

Just to realize that all I need is:

n95mask_myp_1200x781

Credit pic: here

And the atmosphere also makes me think of the song by Bird Thongchai McIntyre: หมอกหรือควัน//mòrk rěu khwan. Here is the song:

And here is the lyrics:

หมอกจางๆและควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้

Mòrk jaang jaang láe khwan, khlaái kan jon baang thee mâi àht róo

Fog and smoke are so similar that it is hard to distinguish.

อยากจะถามดู ว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควัน

Yàhk jà thăam doo wâh ther pen yàhng mòrk rěu khwan

So I’d just like to ask if you are like fog or smoke.

 

หมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็น

Mòrk jà ngód ngaam láe tham hâi yeûak yen

Fog is beautiful and is chilling.

แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า

Săen jà yen sàbaai meûa yaam chaáo

It does give a cooling morning.

ถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางจะเบา

Thâa pen khwan fai, theŭng jà baang bao

In case of smoke, no matter how thin it is,

หากเข้านัยน์ตาเรา ก็คงจะทำให้เสียน้ำตา

Hàak khâo nai taa rao, kôr khong jà tham hâi sĭa nám taa

Once it gets into our eyes, it probably makes you tear.

 

เธอเป็นอย่างไงฉันอยากรู้

Ther pen yang ngai chăn yàhk róo

I wonder which one you are.

เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจ

Phrór chăn doo ther mâi òrk, yang khong mâi khâo jai

As I cannot tell, I do not understand.

บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว

Baang thee ther pen chên mòrk khaăo

Sometimes you are just like cool mist

และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน

Láe baang khraao ther pen meŭan khwan

And sometimes you are like smoke

ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ

Chăn nán chák mâi mân jai

I’m starting to be unsure

เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ

Phrór thâ chăn tôrng sìang kàb khwan fai

If I have to risk being with smoke.

จะเตรียมตัวและเตรียมใจ

Jà triam tua láe triam jai

Then I will have to prepare myself.

ถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

Thórn tua phrór wâh klua jà sĭa nám taa

Prepare myself to be away from you – I wish not to waste my tears.

(If you notice, I think Bird was doing a sign language while singing! Can anyone confirm this?)

 

You’ve got a friend in me.

เพื่อน//pheûan means a friend. Now that I mentioned this word, it reminds me of this song:

This is one of my favourite shows. Woody and Buzz are surely BFF – best friends forever.

Ok, I digressed. Here are some examples:


เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉัน

Khăo pen pheûan sànìt khŏrng chăn

He is my close friend.


เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก

Rao pen pheûan kan tâng tàe dèk

We have been friends since young.


Another expression that I would like to introduce today is:

verb + เป็นเพื่อน//pen pheûan : to accompany someone to do something

9029790263_a2facc894d_z

Credit pic: here


ฉันไปดูหนังเป็นเพื่อนน้องชาย

Chăn pai doo năng pen pheûan nórng chaai

I accompany my younger brother to watch movie.


เขาไม่หิว แต่ก็กินข้าวเป็นเพื่อนฉัน

Khăo mâi hǐu tàe kôr kin khaâo pen pheûan chăn

He is not hungry, but he accompanies me to eat.


ไปห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยสิ

pai hôrng nám pen pheûan nòi sì

Can you accompany me to the toilet?


Question:

เพื่อนคนแรกของคุณคือใคร

Pheûan khon raêk khŏrng khun kheu khrai

PS: This song may be outdated but I love the singers!

Words with ใ- (13) ใส//săi

ใส//săi means to be clear, transparent. It can be used to describe several things such as:

น้ำใส//nám săi
(crystal) clear, limpid water

Travelpro-2006-01-11-0006

Credit pic: here

ฟ้าใส//fáh săi
(crystal) clear sky, without dark/rain clouds

E12662306-18

Credit pic: here

หน้าใส//nâh săi
clear face, without acne, pimples, scars

4t

Credit pic: here

กระจกใส//kràjòk săi
clear glass/mirror

c1

Credit pic: here

เสียงใส//sǐang săi
clear and soft voice

This is the example of someone with เสียงใส//sǐang săi.

เติมใจให้กัน

I am in this mood now.. Enjoy ^^

ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำเก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน และยังมีทางต้องไป

หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า แต่ยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกันจนเต็ม

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

Tòrb jai tua eng mah nahn, àeb raw khoi ther kôr róo

Yàhk hâi ther lorng trawng doo, nai khwaam song jam kèb wái

Tàhng khôn mee thaang tôrng dern, láe yang mee thaang tôrng pai

Nèung khôn yang khong khoi jai, yang khong khoi pai yàhng nán

Yòo klai jon kern khrêung fáh, tàe yang mee jai thěung kan

Jà yohng yai khwaam sămphan, jon mah phób kan klâi tah

Tòr term raeng jai meûa thór, bàeng pan nai yaam thúk trom mâi wàn

Tàhng khôn term jai hâi kan, term jai sêung kan jon tem

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

All this while, all those waits.

These memories, will you keep them.

For both of us, a life goes on.

For one of us, a heart is waiting.

Distance connects our hearts.

Only waiting to meet again.

Good times and the bad, we pull through.

We complete each other.

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

Singer bio: here (in Thai)

คำมั่นสัญญา . The Promise . La Promesse

During my French lesson yesterday, we had to present a song in French. I think I have already posted this song previously but here it is once again. With English and French translation.

ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน

แม้อยู่ในใต้หล้าสุธาธาร

ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

 

Even if the world had come to an end,

my love for you would never cease.

Wherever I would be, I would always be with you.

 

Même si le monde s’était terminé, mon amour aurait continué.

N’importe où je serais, je penserais toujours à toi.

แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา

แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา

เชยผกาโกสุมปทุมทอง

 

Even if you were the ocean, I would wish to be a fish.

Even if you were a lotus, I would wish to be a bee.

 

Même si tu avais été l’océan, j’aurais voulu être une poisson.

Même si tu avais été un lotus, j’aurais voulu être une abeille.

แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์

จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง

ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง

เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

 

Even if you were a cave, I would wish to be a swan.

I would like to be with you, forever and always.

 

Même si tu avais été une caverne,

j’aurais été un cygnet pour que je puisse y habiter.

J’aimerais être avec toi pour toujours.

A little bit of the composer, Sunthorn Phoo.

สุนทรภู่ était un grand poète Thailandais. Il était né en 1786 et il travaillait dans le palais de Roi Rama la deuxième. Il a écrit beaucoup d’œuvres poétiques. Il est connu comme “Shakespears de la Thailande”. En 1986, l’Unesco l’a honoré un grand poète du monde.