คำมั่นสัญญา . The Promise . La Promesse

During my French lesson yesterday, we had to present a song in French. I think I have already posted this song previously but here it is once again. With English and French translation.

ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน

แม้อยู่ในใต้หล้าสุธาธาร

ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

 

Even if the world had come to an end,

my love for you would never cease.

Wherever I would be, I would always be with you.

 

Même si le monde s’était terminé, mon amour aurait continué.

N’importe où je serais, je penserais toujours à toi.

แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา

แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา

เชยผกาโกสุมปทุมทอง

 

Even if you were the ocean, I would wish to be a fish.

Even if you were a lotus, I would wish to be a bee.

 

Même si tu avais été l’océan, j’aurais voulu être une poisson.

Même si tu avais été un lotus, j’aurais voulu être une abeille.

แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์

จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง

ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง

เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

 

Even if you were a cave, I would wish to be a swan.

I would like to be with you, forever and always.

 

Même si tu avais été une caverne,

j’aurais été un cygnet pour que je puisse y habiter.

J’aimerais être avec toi pour toujours.

A little bit of the composer, Sunthorn Phoo.

สุนทรภู่ était un grand poète Thailandais. Il était né en 1786 et il travaillait dans le palais de Roi Rama la deuxième. Il a écrit beaucoup d’œuvres poétiques. Il est connu comme “Shakespears de la Thailande”. En 1986, l’Unesco l’a honoré un grand poète du monde.