thiâo vs. dern thaang vs. wan yùd

thiâo vs. dern thaang
Go somewhere for leisure vs. make a trip/journey

 

ฉันไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นทุกปี
Chăn pai thiâo thêe yêepùn thúk pee
I go to Japan for leisure every year.

 

เขาชอบเที่ยวกลางคืน
Khăo chôrb thiâo klaang kheun
He likes to go out at night (to a club/pub).

 

ช่วงนี้ผมต้องเดินทางบ่อย
Chûang née phŏm tôrng dern thaang bòi
I often travel (for work) these days.

 

คุณวาทีมีงานเยอะ ก็เลยไม่มีเวลาเดินทางไปหาลูกค้า
Khun Wahthee mee ngaan yér kor loei mâi mee waylah dern thaang pai hăh lôok kháa
Mr Wahthee has a lot of work, therefore he has no time to go/travel to visit his clients/customers.

 

In short, it is easier to remember this “dern thaang pai thiâo”

Therefore, นักท่องเที่ยว//nák thôrng thiâo and นักเดินทาง//nák dern thaang would mean different things. Do you know what they refer to?

 

thiâo vs. wan yùd

Go somewhere for leisure vs. holiday/day off

 

ไปเที่ยวสนุกมั้ย
pai thiâo sànùk mái
Was the (leisure) trip fun/good?

 

ทำไมเธอเที่ยวคนเดียว ไม่ชวนเพื่อนมาด้วยกันเหรอ
thammai ther thiâo khon diao, mâi chuan pheûan mah duâi kan rĕr
Why does she travel alone without asking her friends along?

 

ปกติวันหยุดคุณทำอะไร
pàkàtì wan yùd khun tham àrai
What do you typically do on your holiday/day off?

 

ฉันทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด
chăn tham ngaan thúk wan mâi mee wan yùd
I work everyday without any day off.

The last sentence sounds like me. >.<

Did you know? :: เที่ยว//Thiâo

เที่ยว//Thiâo can be used as both action and noun. See examples below.

ไมเคิลชอบเที่ยวเมืองไทย

Michael chôrb thiâo meuang Thai

Michael likes travelling in Thailand.

เมื่อไหร่เธอจะมาเที่ยวที่สิงคโปร์

Meûa rài ther jà mah thiâo thêe Sĭngkhápoh

When will you come for a holiday in Singapore?

ไปเที่ยวด้วยกันมั้ยครับ

Pai thiâo duâi kan mái khráb

Do you want to go out with me?

(This sounds more like going out at night to clubs/pubs.)

รถไฟไปเชียงใหม่เที่ยวนี้เต็มแล้วค่ะ คุณต้องรอขบวนหน้า

Rót fai pai Chiang Mài thiâo née tem laéw khâ, khun tôrng raw khàbuan nâh

This current trip/time slot of train bound for Chiang Mai is full, you have to wait for the next one.

ไปญี่ปุ่นเที่ยวนี้ฉันจะไปโยโกฮาม่า

Pai Yêepùn thiâo née chăn jà pai Yokohama

I will go to Yokohama when I’m visiting Japan this time.

And the most important phrase for today:

เที่ยวให้สนุกนะคะ/ครับ

Thiâo hâi sànùk ná khá/khráb

Enjoy your trip/Have a nice trip/Bon voyage.