หวานเป็นลม ขมเป็น….

photo (41)Credit picture: Facebook page ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

Original text: หวานเป็นลม ขมเป็นยา//Bitter pills may have sweet effect

Advertisements

Drive.

photo (40)Credit picture: Facebook