เติมใจให้กัน

I am in this mood now.. Enjoy ^^

ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำเก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน และยังมีทางต้องไป

หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า แต่ยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกันจนเต็ม

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

Tòrb jai tua eng mah nahn, àeb raw khoi ther kôr róo

Yàhk hâi ther lorng trawng doo, nai khwaam song jam kèb wái

Tàhng khôn mee thaang tôrng dern, láe yang mee thaang tôrng pai

Nèung khôn yang khong khoi jai, yang khong khoi pai yàhng nán

Yòo klai jon kern khrêung fáh, tàe yang mee jai thěung kan

Jà yohng yai khwaam sămphan, jon mah phób kan klâi tah

Tòr term raeng jai meûa thór, bàeng pan nai yaam thúk trom mâi wàn

Tàhng khôn term jai hâi kan, term jai sêung kan jon tem

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

All this while, all those waits.

These memories, will you keep them.

For both of us, a life goes on.

For one of us, a heart is waiting.

Distance connects our hearts.

Only waiting to meet again.

Good times and the bad, we pull through.

We complete each other.

~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.

Singer bio: here (in Thai)

It’s time to… = Dâi waylah = ได้เวลา

Today’s Extra phrase is…. Dâi waylah (ได้เวลา) which means “It’s time to…..”

ดึกแล้ว ได้เวลาเข้านอนแล้ว

Dèuk láew, dâi waylah khâo norn láew

It is already late, it’s time for bed.

ตอนนี้สามทุ่มครึ่ง ได้เวลาหนังเริ่มฉายแล้ว

Torn née săam thûm khrêung, dâi waylah năng rêrm chaăi láew

It’s 9pm now, the movie is about to start (it’s time for movie to start).

ได้เวลากินข้าว แม่ทำกับเสร็จตั้งนานแล้ว มัวแต่ทำอะไรกันอยู่ได้

Dâi waylah kin khaâo, mâe tham sèt tâng naan láew, mua tàe tham àrai kan yòo dâi

It’s time for dinner, I have already finished preparing the meal for so long, what have you all been doing. (The last portion is not meant to be answered.)

Song title – Dâi waylah…jam (yes, it is an English word.)