Disappear = Haăi = หาย

Haăi means “to disappear”:

เอ๊ะ พี่นกหายไปไหนแล้ว

Éh P’ Nók haăi pai năi laéw

Eh where has P’ Nok disappeared to?

รองเท้านักเรียนของฉันหายเป็นครั้งที่สี่

Rawng thaáo nák rian khŏrng chăn haăi pen khráng thêe sèe

My school shoes have disappeared for the fourth time!

(The fact is that shoes cannot disappeared by themselves – therefore this sentence subtly means that someone has stolen the shoes, and caused them to ‘disappear’.)

 

Other usages::

(Illness to disappear):

ไม่สบายเหรอ หายไวๆ นะคะ

Mâi sàbaai rĕr.. Haăi wai wai ná khá

Are you not feeling well? Please get well soon.

(Disappeared = lost = similar to the 2nd example):

น้องชายทำเงินหาย ก็เลยถูกคุณแม่ดุ

Nórng chaai tham ngern haăi kôr loei thòok khun mâe dù

Younger brother lost his money, that’s why he got scolded by mom.

(To be used with “jai” – mind; heart):

หายใจเข้า หายใจออก

Haăi jai khâo.. haăi jai òrk..

Breathe in.. Breathe out.. Inhale.. Exhale..

(To be used with “jai” – mind; heart) – another meaning:

เดือนหน้าพวกเราก็จะเรียนจบแล้ว ใจหายเนอะ

Deuan nâh phûak rao kôr jà rian jòb láew.. jai haăi nér..

We are going to graduate next month.. I feel so astounded..

In this sentence, the person feels astounded at the fact that time flies.

 

Question:

What does this sentence mean: Yàh kròht rao ná.. Dee kan.. Haăi kan ná..

Lesson 8 = Bòt thêe pàed = บทที่ ๘

Morng, hĕn, doo

They all sound the same, they are referring to what your eyes do. So what is the difference? Let me give an example:

Wannée chăn wâhng, mâi mee àrai tham, kôr loei pai nâng thêe ráhn kaafair ráhn pràjam. Nâng morng khon dern phàan pai, phàan mah. Jon kràthâng chăn hĕn khrai khon nèung, nâh tah thâa thaang khún mâak. Phor doo dee dee nân man jâo naai khŏrng chăn nêe nah

วันนี้ฉันว่าง ไม่มีอะไรทำ ก็เลยไปนั่งที่ร้านกาแฟร้านประจำ นั่งมองคนเดินผ่านไปผ่านมา จนกระทั่งฉันเห็นใครคนหนึ่ง หน้าตาท่าทางคุ้นมาก พอดูดีๆ นั่นมันเจ้านายของฉันนี่นา

Today I am free, I have nothing to do, so I go to sit at my usual coffee shop. I look around, scan those passerby’s, and then I notice/see someone who looks really familiar. When I look carefully, it is indeed my boss.

Finish? End? Complete?? = Sèt, jòb, lêrk: The explanation

Sèt (เสร็จ) : To finish, complete, succeed, come to an end

V + sèt

Tàeng tua sèt laéw rĕu yang, rao jà dâi òrk pai khâang nôrk sák thee

แต่งตัวเสร็จแล้วหรือยัง เราจะได้ออกไปข้างนอกซักที

Are you done with the dressing up, so that we can go out at once?

 

Baài née phor rian sèt rao pai hăh àrai kin kan dee mái

บ่ายนี้ พอเรียนเสร็จ เราไปหาอะไรกินกันดีมั้ย

When we are done with our lesson this afternoon, let’s go grab a bite, shall we?

 

Jòb (จบ) : To end, finish, come to an end

V + jòb

Chăn àhn năngsĕu lêhm née jòb laéw, ther jà ao pai àhn tòr kôr dâi ná

ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว เธอจะเอาไปอ่านต่อก็ได้นะ

I have already completed this book, you can take it, if you like.

 

Khăo rian jòb meûa deuan thee laéw, deuan née khăo kôr dâi rêrm tham ngaan than thee, kèng jang

เขาเรียนจบเมื่อเดือนที่แล้ว เดือนนี้ เขาก็ได้เริ่มทำงานทันที เก่งจัง

He has just graduated last month, and this month he gets to start working immediately, what a smart boy!

 

Lêrk (เลิก) : To be over, stop, cease, cancel

V + Lêrk (it is usually quite casual, and commonly found in a negative form)

Tham ngaan lêrk rĕu yang, wannée rao pai kin khaâo yen duâi kan mái

ทำงานเลิกหรือยัง วันนี้เราไปกินข้าวเย็นด้วยกันมั้ย

Is your working hour over? Shall we have dinner together today?

 

Dèuk laéw, ther yang khui thohrásàb mâi lêrk èek rĕr

ดึกแล้ว เธอยังคุยโทรศัพท์ไม่เลิกอีก

It’s already so late and you are still on the phone? (=shows no sign that the phone conversation is going to be over any time soon)

 

N + Lêrk

Rohng rian lêrk torn baài săam mohng

โรงเรียนเลิกตอนบ่ายสามโมง

School is over at 3pm.

 

Lêrk (เลิก) : To give up (doing) something

Lêrk + V

Ther lêrk kin neúa pèd tâng tàe doo săarákhádee chôrng National Geography

เธอเลิกกินเนื้อเป็ด ตั้งแต่ดูสารคดีช่อง National Geography

She has given up eating duck meat after watching a documentary on National Geography channel.

 

Phom lêrk rian torn yòo pee sŏrng phrór tôrng choôai thee bâhn tham ngaan hăh ngern

ผมเลิกเรียนตอนอยู่ปีสอง เพราะต้องช่วยที่บ้านทำงานหาเงิน

I gave up my study when I was a sophomore (2nd year in a university) because I had to help my family earn money by working.

 

Lêrk + N (casual sense)

Juliet kamlang jà mee lôok khon râek Romeo kôr loei lêrk (sòob) bùrèe.

จูเลียตกำลังจะมีลูกคนแรก โรมีโอก็เลยเลิก(สูบ)บุหรี่

Juliet is about to have her first baby; that’s why Romeo gives up cigarette/smoking.

 

Question:

Sèt kan, jòb kan, lêrk kan: how are they different?