Words with ใ- (16) ใช่//châi

Always, or nearly always, an answer to the question : How to say “yes” in Thai.

I’m sorry, I would have to disagree if you say “ใช่//châi”. Imagine this situation:-

ไปกินข้าวด้วยกันไหมครับ

Pai kin khaâo duâi kan măi khráb

Shall we go have a meal together?

ใช่

Châi

That’s right.

??? Yes, it turns a little catastrophic when you are trying to translate English yes into Thai yes.

Or this:-

ผมอยากรู้จักคุณได้หรือเปล่าครับ

Phŏm yàhk róojàk khun dâi rĕu plào khráb

Is it possible that I get to know you?

ใช่

Châi

That’s right.

??? Another catastrophe.

One of the possibilities to use ใช่//châi to answer a question is when the question ends with ใช่ไหม//châi măi or ใช่หรือเปล่า//châi rĕu plào. For example:-

เธอชอบกินอาหารทะเลใช่ไหม

Ther chôrb kin ahhăan tháleh châi măi

You like to eat seafood, right?

ใช่ค่ะ ฉันชอบกิน

Châi khâ chǎn chôrb kin.

That’s right, I like to eat (it).

Or this:-

แฟนของเธอต้องไปทำงานที่อังกฤษปีหน้าใช่หรือเปล่านะ เธอเคยบอกแต่ฉันจำไม่ได้

Faen khŏrng ther tôrng pai tham ngaan thêe Angkrìt pee nâh châi rĕu plào ná, ther khoei bòrk tàe chăn jam mâi dâi

Your boyfriend has to go to work in England next year, is that right or not? You told me before but I cannot remember.

ใช่ๆ เขาต้องไปลอนดอนสามเดือน

Châi châi, khăo tôrng pai London sǎam deuan.

That’s right, he has to go to London for three months.

It is also used to emphasise the fact that you agree with the person. For example:-

ที่กรุงเทพฯ รถติดมาก ฉันไม่ชอบเลย

Thêe Krung Thêp rót tìd mâak, chǎn mâi chôrb loei

Traffic in Bangkok is really bad, I totally don’t like it.

ใช่ ฉันก็ไม่ชอบ

Châi, chăn kôr mâi chôrb.

That’s right, neither do I.

Or according to the popular polyglot, Stuart Jay Raj, here is his explanation:

dâi loei = Yes, sure/Yes, of course

ได้เลย//dâi loei

Yes, sure/of course.

IMG_2578

Credit: here

อาทิตย์หน้าไปหัวหินกันไหม

Ahthíd nâh pai Hŭa Hĭn kan măi

Next week, let’s go to Hua Hin, shall we?

ได้เลย ฉันว่างพอดี

Dâi loei, chăn wâhng phor dee

Yes, sure, I am available anyway. OR Yes, sure, just at the moment I am available.

254779872_l

Action + (dâi) loei

You can go ahead and do the ‘action’

French-bookshop-ACredit: here

ฉันมีหนังสือเยอะแยะ อยากอ่านเล่มไหนเลือกได้เลยนะ ตามสบาย

Chăn mee năngsěu yér yáe, yàhk àhn lêm năi leûak dâi loei ná, taam sàbaai

I have many books. You can (go ahead and) choose whichever book that you want to read. Make yourself comfortable (in choosing the books)

14306555-portrait-von-reifen-paar-im-restaurant-essen-bestellen-und-getranke-aus-dem-kellner

Credit: here

ผมสั่งอาหารเลยนะครับ

Phŏm sàng ahhăan loei ná khráb

I am going ahead to order the food.

อยากไปไหนก็ไป(ได้)เลย

Yàhk pai năi kôr pai (dâi) loei

You can (go ahead and) go wherever you want to.