หวานเป็นลม ขมเป็น….

photo (41)Credit picture: Facebook page ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

Original text: หวานเป็นลม ขมเป็นยา//Bitter pills may have sweet effect

Advertisements

Thai proverb = Sămniang sòr phaasăh, kìríyaa sòr sàkun

 

 

There is a Thai saying: “Sămniang sòr phaasăh, krìyaa sòr sàkun” (Directly translate = An accent implies a language, a manner implies a lineage.”

The equivalent English one would be: “A tree is known by its fruit.”

Let’s see if anyone can understand this: “Sămniang sòr phaasăh, krìyaa yòo lăng pràthaan”. I nearly fell off my chair.

1395859_392159870887399_105746007_n

Credit: FB ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด